SLUŽBY

Spoločnosť AVS poskytuje služby v oblasti distribúcie a dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd. Našim cieľom je byť alternatívou k monopolným koncernom, oproti ktorým sú naše služby pružnejšie a cenovo výhodnejšie.

Spoluprácou s nami investori získavajú flexibilitu, zníženie nákladov na svoj projekt a zjednodušenie samotnej realizácie vodovodov i kanalizácií. Spoločnosť AVS vhodne podporí primárne oblasti vášho podnikania.