AJ VODOMERNÁ ŠACHTA SA MUSÍ PRIPRAVIŤ NA ZIMU

Prosím, venujte pár minút nasledovným riadkom. Vykonajte prevenciu a správne zazimujte vodomernú šachtu vo vašich nehnuteľnostiach a predíďte tak prípadným nepríjemnostiam.

Starostlivosť o vodomernú šachtu, v ktorej je umiestnená vodomerná zostava s vodomerom je nenáročná na čas a aj na materiálové vybavenie.

Najčastejšia poruchovosť, ktorá spája zimu a vodomery je ich prasknutie vplyvom mrazivého počasia. Vodomer však môže zamrznúť ak je nainštalovaný príliš nízko pod stropom šachty, alebo ak je uzatváranie vodomernej šachty netesné, nedostatočne zabezpečené.  Vodomer síce nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, avšak ten je povinný ho zabezpečiť pred poškodením.

Ako ochrániť vodomer pred nízkymi teplotami?

  • vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou obzvlášť počas silných mrazov,
  • poklop vodomernej šachty prekryte tepelnou izoláciou (napríklad polystyrénom a podobne),
  • šachtu dôkladne uzatvorte,
  • ako tepelnú izoláciu nepoužívajte také materiály, ktoré môžu nasať vlhkosť.

Ak je meradlo umiestnené mimo vodomernej šachty, riaďte sa  rovnakým postupom.

Čo určite nerobte s vodomerom.

V prípade ak už vodomer zamrzol, neodporúčame rozmrazovanie horúcu vodou alebo pomocou otvoreného ohňa. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu plastových častí na vodomere.

Po takejto manipulácii vodomer už nebude fungovať a bude nutná výmena.

Starostlivosť o vodomernú zostavu.

Správne meranie vodomeru je podmienené aj správne zvolenou vodomernou zostavou, ktorá je v správe a vlastníctve odberateľa.

Jej starostlivosť prosím nezanedbávajte a pár dní v roku jej venujte pozornosť.

  • pravidelne pretáčajte uzatváracie ventily a kontrolujte ich funkčnosť,
  • kontrolujte osadenie redukčných ventilov a filtrov.

V AVS vám radi poskytneme naše odborné vedomosti a na doplňujúce otázky Vám radi zodpovieme.