Napúšťanie bazénov pitnou vodou môže mať vplyv na jej kvalitu. Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Preto odporúčame napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky. V letných mesiacoch odberová špička nastane obvykle ráno medzi 6.00 a 9.00 hodinou a potom večer medzi 19.00 a 22.00 hodinou. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie do viacerých dní a realizujte ho počas noci. Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú bazén napúšťať aj ostatní ľudia. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktorá má za následok zhoršenie senzorických vlastností vody u vás i vo vašom okolí.

Napúšťanie bazéna predstavuje pre vodovodnú sieť záťaž. Ide o nárazový odber s veľkým objemom a verejná vodovodná sieť nie je primárne určená na napúšťanie bazénov. Z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu ide preto o mimoriadny odber. Nejde však o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná.

Keďže vodovodné prípojky sa pre bazény využívajú len sezónne, je potrebné ich pred samotným napúšťaním bazéna prepláchnuť. Cieľom je, aby sa z prípojky odstránili prípadné inkrusty a usadeniny, ktoré sa časom vytvorili a môžu spôsobiť zakalenie vody.