HLÁSENIE STAVU VODOMERU

AKO CHCETE NAHLÁSIŤ ODPOČET?

HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM ONLINE FORMULÁRU

(vždy štvormiestne)

Stav vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle nášho zákazníckeho centra
+421 2 54 41 05 04,
v pracovných dňoch od 08:00 – 16:00 hod.

HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU

Stav vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom emailu na info@a-vs.sk

Vzor emailu:

Peter Chmelo, Černicová 19, Chorvátsky Grob, 2385, č. v. 123456789, stav 100 m³, 15.01.2015