ASISTENČNÁ SLUŽBA PRE NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Zákazník v prípade núdzovej situácie na dostupnom poruchovom čísle ohlási núdzový stav.  V závislosti od rozsahu poškodenia a dostupnosti technických pracovníkov budú títo v čo najkratšej dobe vyslaní na miesto poruchy.

Ak rozsah situácie pracovník na poruchovom čísle nevyhodnotí prioritne ako núdzovú situáciu, poradí vám, ako zmierniť rozsah poškodenia, prípadne vám poskytne všetky jemu dostupné informácie, aby vám pomohol.