AKTUALITY2022-02-14T10:56:21+01:00

AKTUALITY

OZNAMY

PORUCHA

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda, ulica Na pasienku párne čísla domov

dňa: 14.02.2022 (pondelok)

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom AVS, s.r.o.

Výzva na šetrenie pitnej vody

Vážení odberatelia,

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. zaznamenala počas uplynulých dňoch zvýšený odber pitnej vody. Aby sa zabránilo v nasledujúcom období poklesu tlakových pomerov v rozvodnej sieti, žiadame odberateľom, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju na napúšťanie bazénov, polievanie trávnikov a záhrad, umývanie vozidiel a pod. s platnosťou od 07.07.2021 do 31.08.2021.

S pozdravom Tím AVS

 

Vážení odberatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že odpočet vodomeru sa na Vašom odbernom mieste bude vykonávať v termíne:

23.06.2021 – 30.06.2021 v čase 08:00 – 15:00 hod.

Podrobný rozpis odpočtov vodomerov:
Harmonogram odpočtov vodomerov jún 2021_Chorvátsky Grob
Harmonogram odpočtov vodomerov jún 2021_Miloslavov, Rusovce, Dunajská Lužná

V súvislosti s odpočtom vodomeru si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste:

 • vyčerpali zo šachty vodu,
 • sprístupnili svoju vodomernú šachtu,
 • odstránili zo šachty predmety, ktoré sa vo/na vodomernej šachte nemajú nachádzať,
 • zabezpečili rebrík, pokiaľ vodomerná šachta nemá zabudované bezpečnostné šachtové stúpadlá.

Pokiaľ v čase plánovaného odpočtu vodomeru nebudete prítomný na adrese Vášho odberného miesta, stav vodomeru nám oznámte do 5 kalendárnych dní od dátumu plánovaného odpočtu, podľa pokynov uvedených na odpočtovom lístku zanechanom odpočtárom na Vašom odbernom mieste.

Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na nasledovné informácie:

 • odčítaný, resp. nahlásený stav vodomeru bude zaevidovaný a vyfakturovaný k 30.06.2021,
 • vyúčtovacia faktúra bude vystavená a odoslaná v priebehu júla 2021,
 • odpočtové hárky podpisovať nebudete.

Dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulému odpočtu vodomerov a následnej fakturácii.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom tím AVS

Od 01.01.2021 je možné vykonávať úhrady faktúr len na účet v Tatra banka a.s.

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX

Vážení zákazníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (COVID-19) Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. rozhodla, že:

prevádzku Zákazníckeho centra dočasne uzatvára až do odvolania.

Pre vybavenie žiadosti a poskytnutie informácií Vás prosíme o využitie bezkontaktnej komunikácie:

 • e-mail info@a-vs.sk;
 • t.č. 02/54410504;
 • pošta Panenská 7, 811 03 Bratislava;
 • osobne do schránky pri vstupe do budovy Zákazníckeho centra AVS, Panenská 7, Bratislava.

Pripájanie nových zákazníkov a činnosti súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V záujme ochrany zdravia a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 považujeme za nevyhnutné, chrániť zdravie nás všetkých.

S pozdravom tím AVS

Zverejnené: 14.10.2020

ODSTÁVKY

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody z dôvodu odstránenia poruchy

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda a obyvateľom obce Slovenský Grob, obytná zóna Malý Raj, že:

dňa: 22.12.2021 (streda) v predpokladanom čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti (Pezinská ul. v zákrute pri hoteli Agátka).

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom AVS, s.r.o.

 

PORUCHY

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda, ulica Na pasienku párne čísla domov

dňa: 14.02.2022 (pondelok)

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom AVS, s.r.o.

BLOG

Load More Posts
Go to Top