AKTUALITY2023-05-12T13:01:29+02:00

AKTUALITY

OZNAMY

 

 

 

Realizácia pripojenia na verejný vodovod počas zimy je prerušená

Oznamujeme zákazníkom, že proces pripojenia na verejný vodovod, resp. realizácie nových vodovodných prípojok alebo rekonštrukcie vodovodných prípojok je

od 1.12.2022 do 15.3.2023 pozastavený

z dôvodu nízkych teplôt. Pri realizáciách je potrebné pracovať s voľne tečúcou vodou, ktorá pri nízkych teplotách namŕza a spôsobuje prevádzkové a technologické problémy na vodovodnej sieti.

Montáž nových vodovodných prípojok alebo rekonštrukcií vodovodných prípojok bude opätovne spustená od 15.3.2023.

Ďakujeme za porozumenie.

S pozdravom AVS, s.r.o.

Výzva na šetrenie pitnej vody

Vážení odberatelia,

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. zaznamenala počas uplynulých dňoch zvýšený odber pitnej vody. Aby sa zabránilo v nasledujúcom období poklesu tlakových pomerov v rozvodnej sieti, žiadame odberateľom, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju na napúšťanie bazénov, polievanie trávnikov a záhrad, umývanie vozidiel a pod. s platnosťou od 07.07.2021 do 31.08.2021.

S pozdravom Tím AVS

 

Vážení odberatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že odpočet vodomeru sa na Vašom odbernom mieste bude vykonávať v termíne:

23.06.2021 – 30.06.2021 v čase 08:00 – 15:00 hod.

Podrobný rozpis odpočtov vodomerov:
Harmonogram odpočtov vodomerov jún 2021_Chorvátsky Grob
Harmonogram odpočtov vodomerov jún 2021_Miloslavov, Rusovce, Dunajská Lužná

V súvislosti s odpočtom vodomeru si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste:

  • vyčerpali zo šachty vodu,
  • sprístupnili svoju vodomernú šachtu,
  • odstránili zo šachty predmety, ktoré sa vo/na vodomernej šachte nemajú nachádzať,
  • zabezpečili rebrík, pokiaľ vodomerná šachta nemá zabudované bezpečnostné šachtové stúpadlá.

Pokiaľ v čase plánovaného odpočtu vodomeru nebudete prítomný na adrese Vášho odberného miesta, stav vodomeru nám oznámte do 5 kalendárnych dní od dátumu plánovaného odpočtu, podľa pokynov uvedených na odpočtovom lístku zanechanom odpočtárom na Vašom odbernom mieste.

Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na nasledovné informácie:

  • odčítaný, resp. nahlásený stav vodomeru bude zaevidovaný a vyfakturovaný k 30.06.2021,
  • vyúčtovacia faktúra bude vystavená a odoslaná v priebehu júla 2021,
  • odpočtové hárky podpisovať nebudete.

Dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulému odpočtu vodomerov a následnej fakturácii.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom tím AVS

Od 01.01.2021 je možné vykonávať úhrady faktúr len na účet v Tatra banka a.s.

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX

Vážení zákazníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (COVID-19) Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. rozhodla, že:

prevádzku Zákazníckeho centra dočasne uzatvára až do odvolania.

Pre vybavenie žiadosti a poskytnutie informácií Vás prosíme o využitie bezkontaktnej komunikácie:

  • e-mail info@a-vs.sk;
  • pošta Panenská 7, 811 03 Bratislava;
  • osobne do schránky pri vstupe do budovy Zákazníckeho centra AVS, Panenská 7, Bratislava.

Pripájanie nových zákazníkov a činnosti súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V záujme ochrany zdravia a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 považujeme za nevyhnutné, chrániť zdravie nás všetkých.

S pozdravom tím AVS

Zverejnené: 14.10.2020

ODSTÁVKY

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody z dôvodu odstránenia poruchy

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda a obyvateľom obce Slovenský Grob, obytná zóna Malý Raj, že:

dňa: 22.12.2021 (streda) v predpokladanom čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti (Pezinská ul. v zákrute pri hoteli Agátka).

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom AVS, s.r.o.

 

PORUCHY

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda, ulica Na pasienku párne čísla domov

dňa: 14.02.2022 (pondelok)

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom AVS, s.r.o.

Go to Top