Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o. je právnická osoba oprávnená prevádzkovať verejné vodovody a verejné kanalizácie s oprávnením Osvedčenie V-I a Osvedčenie K-I. Ponúka prevádzkovanie obecných a súkromných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Ide o vodovody, ktoré sú určené na hromadné zásobovanie pitnou vodou a o kanalizácie a ČOV, ktoré sú určené na hromadné odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

 

Názov spoločnosti:                        Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Sídlo:                                                Panenská 7, 811 03 BRATISLAVA
IČO:                                                  34 134 697
IČ DPH:                                           SK2020404155                                                                                              Právna forma:                                spoločnosť s ručením obmedzeným

Bankové spojenie:                        UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:                                                SK81 1111 0000 0010 1192 0018

 

 


 


201431

25.5.2019
Úvodná stránka