Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlásenie stavu vodomeru

Hlásenie prostredníctvom telefónu

Stav vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle nášho zákazníckeho  centra 02-54 41 05 04, v pracovných dňoch od 08:00 – 16:00 hod.

Pred volaním na linku centra si, prosím, pripravte potrebné údaje o odbernom mieste (číslo odberného miesta, adresu odberného miesta, číslo vodomeru). Uľahčíte a urýchlite tým vzájomnú komunikáciu.

Hlásenie prostredníctvom e-mailu

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom e-mailu na našu e-mailovú adresu

info@a-vs.sk

E-mail s nahláseným stavom by mal obsahovať:

  • Číslo odberného miesta : 0000 (vždy štvormiestne)
  • Číslo vodomeru: napr.  00........ (8 až 10 miestne číslo)
  • Stav na vodomere: napr. 0 m³
  • Dátum odpočtu: napr.  15.01.2015
  • Kontaktné telefónne číslo

Hlásenie prostredníctvom SMS správy

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom SMS správy na tel. číslo 0917 170 647

Vzor SMS správy:

Peter Chmelo, Černicová 19, Chorvátsky Grob, 2385, č. v. 123456789, stav 100 m³, 15.01.2015

Hlásenie prostredníctvom odpočtovej kartičky zanechanej odpočtárom

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby vody nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta, zanechajú pracovníci vykonávajúci odpočet v schránke odpočtovú kartičku.

Odpočtovú kartičku môžete zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava,  prípadne  stav nahlásiť jedným z vyššie uvedených spôsobov.

V prípade, ak obdržíme od Vás informáciu o stave Vášho vodomeru včas (do 5 dní), fakturovať budeme Vami uvedenú spotrebu. V opačnom prípade prebehne fakturácia podľa smerných čísel podľa Vyhlášky 209/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd verejnou kanalizáciou alebo podľa priemernej spotreby v predchádzajúcom období.


 


201434

25.5.2019
Úvodná stránka