Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

AVS, s.r.o.

Mimoriadne odpočty vodomerov z dôvodu zmeny ceny vodnéhoVytlačiť
 

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že dňa 01.03.2018  nám Úrad pre reguláciu sieťových odvetví doručil rozhodnutie č. 0003/2018/V, podľa ktorého bola našej spoločnosti schválená nová cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1553€/ m³  (bez DPH) na obdobie od 01.03.2018 do 31.12.2021.

Z uvedeného dôvodu budeme vykonávať mimoriadne odpočty vodomerov v termínoch:

                                   od 20.03.2018 do 23.03.2018 v čase  od 8:00 – 15:30 hod.

Podrobný rozpis odpočtov si môžete pozrieť v prílohe Termíny odpočtov.

V súvislosti s odpočtom vodomerov si Vás  dovoľujeme požiadať, aby ste:

  • sprístupnili svoje vodomerné šachty, vyčerpali vodu zo šachty,
  • odstránili  zo šachiet predmety, ktoré vo/na vodomerných šachtách nemajú byť,
  • zabezpečili rebrík, pokiaľ vodomerná šachta nemá zabudované bezpečnostné šachtové stúpadlá.

Pokiaľ pri plánovanom odpočte vodomeru nebudete prítomný na adrese Vášho odberného miesta, stav vodomeru  nám oznámte do 5 dní  od dátumu plánovaného odpočtu podľa pokynov uvedených v sekcii Hlásenie stavu vodomeru.

Stav vodomeru sa zaeviduje a bude vyúčtovaný v najbližšej vyúčtovacej faktúre.

Dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulému a rýchlemu odpočtu vodomeru a fakturácii.

Upozornenie:

1. V prípade, že stav nebude nahlásený do 5 dní, určí sa podľa priemernej spotreby v predchádzajúcom období alebo podľa smerných čísel v zmysle Vyhlášky 209/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd verejnou kanalizáciou. V prípade, že predchádzajúce 2 faktúrované stavy neboli na základe reálneho odpočtu, spôsob výpočtu sa oproti predchádzahúcemu obdobiu môže zmeniť.

2. Osoby poverené na odpočet stavu vodomerov, nie sú oprávnené vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad prijímať finančné prostriedky za faktúry vystavené spoločnosťou AVS, s.r.o., príjímať objednávky a pod.

3. Pracovník vykonávajúci odpočet stavu vodomeru, je pred vstupom na súkromný pozemok povinný sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a tel. číslo, na ktorom si zákazník môže overiť totožnosť a konanie pracovníka.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa § 32 ods. 1 písm. i) zák.č. 442/2002,  prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie ak odberateľ/producent neumožní prevádzkovateľovi prístup k vodomeru, meradlu, vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke. 

Za spoluprácu  Vám vopred ďakujeme. 

Mimoriadne odpočty vodomerov 2018 Mimoriadne odpočty vodomerov 2018.pdf Mimoriadne odpočty vodomerov 2018.pdf (258.9 kB)

 
 


201409

25.5.2019
Úvodná stránka